Nawigacja

Logopedia w szkole

Europejski Dzień Logopedy

6 marca 2018 roku po raz kolejny świętować będziemy
Europejski Dzień Logopedy/Terapeuty Mowy - EDL '2018.

Hasłem tegorocznego EDL jest komunikacja wspomagająca
i alternatywna - "Komunikowanie się nie tylko słowami...

edl_plakat.pdf