Nawigacja

Logopedia w szkole

Dzisiaj coś dla starszych uczniów, którzy ćwiczą głoskę R

Na początek ćwiczenia aparatu artykulacyjnego
- Połóż język swobodnie w jamie ustnej, tak aby boki dotykały zebów trzonowych. Wysuń szeroki język.
- Ujmij brzegi jezyka między zeby trzonowe i unieś jego czubek do wałka dziasłowego.
- Szybko unoś i opuszczaj jezyk w kierunku górnych i dolnych zebów przy szroko otwartych ustach i nieruchomej żuchwie
- Policz jezykiem zęby górne, a następnie dolne.
- Klaskaj jezykiem.
- Masuj język wysuwając go przez lekko zblizone zęby..

 

Ćwiczenia przygotowujące do artykulacji R

Wymawiaj szybko i delikatnie dziąsłowa głoske T przy znacznym otwarciu ust i nieruchomej zuchwie.

Wymawiaj szybko i delikatnie dziąsłowa głoske przy znacznym otwarciu ust i nieruchomej zuchwie

Wymawiaj szybko, delikatnie i naprzemiennie dziąsłowe głoski T,D (td,td,td,td...)

Wymawiaj szybko, delikatnie i naprzemiennie głoski T,D,T (tdt,tdt,tdt...)

Wymawiaj szybko, delikatnie i naprzemiennie głoski T,D,N (tdn,tdn,tdn...)

Wymawiaj tda,tdo,tde,tdy,tdu - td ma byc krótkie, delikatne i dziasłowe, natomiast a,o,e,y,u długie i z naciskiem

KARTA_1.pdf

KARTA_2.pdf

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu Librusem 

pozdrawiam

neuologopeda

Edyta Pławińska