Nawigacja

Logopedia w szkole

Słuchowe - też potrzebne

  Nie tylko wtedy gdy u dziecka został wykryty niedosłuch lub inne zaburzenia słuchu, ale w każdym przypadku przebiegu terapii logopedycznej, należy pamiętać o konieczności włączenia w codzienne obowiązki i zabawy - ćwiczeń słuchowych.
By w pełni wykorzystać możliwości słuchowe dziecka, wspomóc rozumienie oraz rozwój mowy czynnej, nieodzowne jest prowadzenie przez rodziców tak zwanej domowej rehabilitacji.

Ćwiczenia to czas, jaki poświęcamy na zabawy z dzieckiem, zabawy zalecane nam przez logopedę prowadzącego dziecko, lub inne, które sami wymyślimy albo pomysły na nie zaczerpniemy z innych źródeł. 

\Każda taka zabawa ma jakiś cel, może ona np. uczyć dziecko:

 • reakcji na usłyszany dźwięk (warunkowanie)
 • różnicowania usłyszanych dźwięków
 • określania cech dźwięków (wysoki-niski, dużo-mało, krótki-długi, głośny-cichy)
 • świadomego używania głosu
 • kontrolowania wydechu
 • zrozumienia wyrazów, związków wyrazowych, zdań, opowiadań
 • wypowiadania wyrazów, związków wyrazowych, zdań, budowania dłuższych wypowiedzi

 

Oto kilka propozycji zabaw słuchowych:

 • rozpoznawanie i różnicowanie głosów zwierząt, dźwięków z otoczenia, dźwięków instrumentów (wszelkie gry dźwiękowe) rozróznianie odgłosu stukania w szkło, metal, drewno, tworzenie zagadek słuchowych wsypanie do małych pojemniczków np. po jogurtach róznych produktów sypkich (kasza,sucha fasola, kamyczki) porównywanie dżwięków.
 • rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków wysokich, niskich 
 • rozpoznawanie i różnicowanie rytmów np. odtwarzanie  podanego rytmu, rozpoznawanie rytmu który taki sam
 • analiza wyrazowa zdania np. dzielenie zdań na wyrazy, porównywanie długości zdań
 • analiza i synteza sylabowa wyrazów np łączenie wyrazów wypowiadanych sylabami - mama sylabizuje dziecko zgaduje jakie to słowo; dzielenie wyrazów na sylaby - wyklaskiwanie, tupanie, stukanie, wyszukiwanie obrazków z podaną liczbą sylab, kończenie wyrazów odpowiednią sylabą
 • tworzenie ciągów wyrazów np. zaczynających się ostatnią sylabą
 • rozwiazywanie rebusów obrazkowo-sylabowych
 • analiza i synteza głoskowa np rozpoznawanie wyrazów z podanych głosek - mama głoskuje dziecko podaje słowo
 • określanie jaka głoska występuje na początku wyrazu (należy zaczynać od samogłosek, które wypowiadamy dłużej)
 • określanie jaka głoska występuje na końcu wyrazu (należy zaczynać od spółgłosek)
 • różnicowanie wyrazów różniących się jedną głoską np. góra – kura np rodzic mówi, dziecko wskazywanie na obrazku
 • zabawy z rymami np. wyszukiwanie wyrazów rymujących się, nauka rymowanek
 • ćwiczenia pamięci słuchowej np.powtarzanie ciągów słów, cyfr ,nauka piosenek, wierszyków

 

Polecane online

Kraina dżwięków bez rejestracji dostępnych jest kilka zabaw i ćwiczeń http://www.krainadzwiekow.pl/pl/site/glowna

oraz

mTalent Percepcja słuchowa znany dzieciom ze szkoły zestaw zabaw na platformie tu wersja demo, ale warto wykonac nawet te kilka ćwiczeń 

mTalent - słuch

Percepcja SłuchowaZestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej, a także wspierający koncentrację uwagi opartej na analizatorze słuchowym, do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, ale także logopedycznych, rewalidacyjnych i innych, mających na celu kształtowanie i usprawnianie percepcji słuchowej.