Nawigacja

Logopedia w szkole

Konkursy logopedyczne

Konkurs logopedyczno - ortograficzny
 

„W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie….

i inne polskie łamańce językowe”

 
Adresaci: Konkurs adresowany do uczniów klas 3 Szkoły Podstawowej
Termin: 06-09.03.2017r.
Organizator: Edyta Pławińska i Alicja Majchrzak
 
Warunki:
Uczniowie klas 3 w drodze losowania otrzymują od organizatorów wiersze z trudnościami ortograficznymi i łamańcami językowymi.
Wspólnie z wychowawcą w klasy decydują kto weźmie udział w konkursie i będzie reprezentował swoją klasę.
Zadaniem klas jest:
  • wyznaczenie 3 osób, które nauczą się wiersza na pamięć i wezmą udział w przeglądzie przed publicznością w dniu 09.03.2017r.
  • wyznaczenie 3 osób do udziału w dyktandzie międzyklasowym dnia 08.03.2017r.
  • wyznaczenie 3 osób, które wykonają indywidualne ilustracje do wierszy do dnia 06.03.2017r. Format A4 prace mogą być wykonane w domu lub w szkole na zajęciach plastycznych, logopedycznych
 
Nagrody - dyplomy i nagrody książkowe za udział w konkursach będą wręczone w dniu 09.03.2017r. po przeglądzie wierszy. 
Za zwycięstwo możliwa jest dodatkowa ocena z edukacji polonistycznej i plastycznej.