Nawigacja

Logopedia w szkole

MiguMig - dołączamy


"Język migowy również dla dzieci słyszących? To nie żart! To szereg korzyści i wartości, które zyskują mali odkrywcy. Zabawy z językiem migowym, to wyjątkowa możliwość DLA KAŻDEGO DZIECKA. Harmonijny rozwój na płaszczyźnie motorycznej, emocjonalnej, społecznej i intelektualnej. Rozwój kreatywnego myślenia, zapamiętywania, koordynacji wzrokowo-ruchowej, tolerancji, empatii, świadomości otaczającego nas świata, to tylko początek długiej listy korzyści, które są niezwykle ważne dla każdego dziecka." cyt. MiguMig
EP